วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

VDO สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1-9

สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 1/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 2/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 3/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 4/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 5/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 6/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 7/9


สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 8/9สอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจรัญ ตอนที่ 9/9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น